arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


TEKI: veebipõhine õppeplatvorm II kooliastme õpilastele
Nimi Magnar Aruoja
Kokkuvõte Veebiõpe on saanud tähtsaks osaks igapäeva hariduses, eriti arvestades praegust COVID- 19 pandeemia tõttu tekkinud olukorda. Hoolimata sellest, et veebis on kättesaadaval pajud erinevad õppeplatvormid, on nende kasutamise ja kättesaadavuse osas kõigi jaoks veel arenguruumi. Ka valitsused, näiteks Eestis, on probleemi märganud ning selle lahendamiseks strateegiaid loonud. Selles magistritöös antakse ülevaade olemasolevatest populaarsematest veebipõhistest õppeplatvormidest ning uue platvormi loomisvajadusest, selle arendamisest ning kasutajatesti tulemustest käsitledes Eestis põhiharidust omandavate II kooliastme õpilaste jaoks suunatud teemasid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Kuldar Taveter
Kaitsmise aasta 2021
PDF