Operatiivsete protsesside parendamine – juhtumiuuring protsessikaevest e-kaubanduses

Nimi
Maria Häling
Kokkuvõte
Suurenenud nõudlus e-kaubanduses on firmadele tekitanud kõrge konkurentsiga keskkonna, kus protsesside efektiivsus ja klientide rahulolu on edu võtmed. Selleks, et leida protsessi suutlikkuse suurendamise võimalusi, saab kasutada protsessikaevet andmepõhise analüüsi meetodina. Protsessikaeve on äri protsesside juhtimise vahend, mida kasutatakse spetsiaalselt protsesside parendusvõimaluste leidmiseks kasutades andmete logisid. Senistes uurimistöödes on e-kaubanduses kasutatud protsessikaevet vaid kliendipoolsete veebilogide kontekstis, kuid äri operatiivsete protsesside uuringut protsessikaevaga veel läbi viidud ei ole. Seetõttu täiendab antud uurimustöö olemasolevaid teadmisi, kasutades protsessikaevet just protsessi jõudluse ja klientide rahulolu aspektides. Töö tulemused kinnitavad, et protsessikaevega on võimalik leida protsessi jõudluse ja ka kliendikogemusega seotud probleeme e-kaubandusega seotud firma operatiivsetest protsessidest. Kombineerides analüüsi tulemused protsessi ekspertide teadmistega ja protsessi ümber kujundamise heuristikaga, on võimalik mõelda asjakohaseid ja perspektiivikaid muudatuste võimalusi.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Fredrik Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF