arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Farmakogeneetilise testi kui tarkvaralise meditsiiniseadme disainimine
Nimi Taavi Luik
Kokkuvõte Enamikel inimestel esineb geenimutatsioone, mis mõjutavad ravimite toimet ning mille arvesse võtmisel paraneks individuaalne ravivastus. Patsiendi geeniandmete põhjal teostatud farmakogeneetiline test oleks üks võimalik lahendus. Kuigi vastav tarkvaraline test vaid analüüsib juba olemasolevaid geeniandmeid, liigitub see tarkvaraliseks meditsiiniseadmeks. Käesolevas töös antakse ülevaade farmakogeneetikast, tarkvaralisest meditsiiniseadmest, tuvastatakse sellise farmakogeneetilise testi seadme nõuded, pakutakse välja seadme kõrgtaseme disain, verifitseeritakse disaini nõuete vastu, ning arutletakse tulemuste üle.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Sulev Reisberg, Kersti Jääger
Kaitsmise aasta 2021
PDF