Statistilise analüüsi ja masinõppe meetodite rakendamine veremetaboliitide analüüsiks

Nimi
Mihkel Ilisson
Kokkuvõte
Käesoleva teadustöö käigus analüüsiti statistiliste ja masinõppe meetodite abil 31 pediaatrilise katsealuse veremetaboliitide sisaldust, eesmärgiga leida seoseid metaboliitide ning esinevate kliiniliste tunnuste vahel. Uurimistöö käigus avastati stastiliste testide abil mitmeid metaboliite, mille sisaldused korreleerusid mõningate kliiniliste fenotüübi tunnuste esinemisega. Eeskätt avastati tugev seos epilepsia ning teatud lipiidide ainevahetusradade vahel. Ühtlasi kasutati masinõppe meetodeid treenimaks mudeleid, millega oleks võimalik ennustada epilepsia esinemist veremetaboliitide sisalduste põhjal. Käesoleva uuringu tulemused võivad aidata paremini aru saada epilepsia mehhanistlikest aspektidest ning aidata paremini diagnoosida ja ravida seda rasket kliinilist seisundit.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Dmytro Fishman
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF