Tehisnärvivõrkudel põhinevad isheemilise insuldi ennustusmudelid

Nimi
Siim Kurvits
Kokkuvõte
Isheemiline insult on üks maailma juhtivatest surma põhjustest. Kuigi on teada mitmed isheemilise insuldi riskifaktoreid, siis aina kasvav elektrooniliste meditsiiniandmete hulk loob võimalusi uudsete personaalsete riskimudelite arendamiseks. Süvanärvivõrkudel põhinevatel mudelitel on mitmeid eeliseid - võimalus kodeerida erinevaid andmetüüpe, väiksem vajadus tunnuste eelnevaks valimiseks ja modifitseerimiseks, mõnikord ka suurenenud mudeli täpsus. Käesoleva töö eesmärgiks on isheemilise insuldiennustusliku mudeli loomine kasutades elektroonilisi terviseandmeid. Süvanärvivõrkudena kasutatakse TabNet ja FastAI tehnoloogial baseeruvaid mudeleid, millest esimene saavutab parema täpsuse. Siiski jäävad mõlemad süvanärvivõrkudel baseeruvad mudelid alla juhumetsa metoodikal loodud mudelile. Mitme mudeli kooskasutus andis väikeseedu võrreldes ühe mudeli kasutamisele. Seega on juhumetsa kasutamine käesolevas töös uuritava andmete jaoks piisav, kuid andmete lisandumisel võivad süvanärvivõrkudel põhinevad mudelid osutuda kasulikeks. Kõik töö raames loodud mudelid ennustasid isheemilist insulti hästi ja mudelite kliinilise kasutuse võimalusi tuleks edasi uurida.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Toomas Haller, Ardi Tampuu
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF