arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kursuse “Funktsionaalne programmeerimine JavaScriptis” arendamine
Nimi Kaarel Tinn
Kokkuvõte Käesolev uurimistöö kirjeldab kursuse “Funktsionaalne programmeerimine JavaScriptis” disaini ja arendus protsessi. Antud kursus on mõeldud kolmanda aasta bakalaureuse või esimese aasta magistri tudengitele. Kursus on mõeldud õpetamaks Tartu Ülikoolis. Uurimistöö kirjeldab, mis asjaolud motiveerisid sellise kursuse loomist. Uurib tausta, et miks on funktsionaalset programmeerimist keeruline õpetada ja arutleb, et keskendudes rohkem praktilistele näidetele muudaks see õppimisprotsessi efektiivsemaks. Uurimistöö kirjeldab detailselt kursusel käsitletud teemasi ja annab ülevaate töö raames valminud toetavatest materjalidest. Kirjeldatakse üleüldist kursuse struktuur oja esitamise protsessi. Töö eesmärk on olla dokumentatsioon abistamaks tulevast kursuse lektorit.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Margus Niitsoo, Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2021
PDF