Konfliktsete sidusrühmade emotsionaalsete eesmärkide lahendamine nõuete väljatöötamisel: rakenduse Facebook Messenger juhtumianalüüs

Nimi
Gultan Asgarli
Kokkuvõte
Nõuete projekteerimine (RE) on sotsiaal-tehnilise süsteemi (STS) väljatöötamise lahutamatu osa, keskendudes lõppkasutajate rahulolule ja tehnoloogia aktsepteerimisele. Konfliktivaba STS-i leidmine antud probleemvaldkonnas on aga keeruline selle kompleksuse ja rahuldamatute inimvajaduste tõttu. Käesolev töö vastas uurimisküsimusele emotsionaalsete nõuete konfliktide defineerimise, kategoriseerimise ja lahendamise kohta, mis on väljendatud erinevate STS-i sihtrühmade emotsionaalsete eesmärkidena. Töö eesmärk on luua arusaam inimeste käitumisest, motivatsioonidest, strateegiatest ja ühtlustada nende emotsionaalsed erinevused. Uurimismeetod on kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete meetodite segu, kaasates sihtrühmi läbi virtuaalse töötoa. Töötasime välja olemasolevatel metoodikatel põhineva strateegia, et ühtlustada erinevate sihtrühmade emotsionaalseid eesmärke ning lõime põhjaliku ülevaate kasutaja käitumisest, soovidest, strateegiatest ja võimalusest ühtlustada emotsionaalseid erinevusi. Töö tulemusena mudeldasime valdkonna üldise struktuuri, mis näitab, kuidas iga emotsionaalne eesmärk on seotud loodud funktsionaalsete eesmärkide ja rollidega.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Ishaya Peni Gambo
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF