Häkatonidel loodud koodi salajane elu

Nimi
Ahmed Samir Imam Mahmoud
Kokkuvõte
Taust: Häkatonidest on saanud meeskondade jaoks populaarsed üritused erinevate projektidega töötamiseks ja tarkvara prototüüpide loomiseks. Enamik olemasolevaid uuringuid keskendub sündmuse ajal toimuvale tegevusele, pöörates minimaalselt tähelepanu häkatonil kasutatud või selle käigus loodud programmikoodi e. koodi arengule. Eesmärk: Uuringu eesmärk on mõista kuidas kood häkatonidel areneb, täpsemalt seda, kui palju häkatoni meeskonnad loodavad olemasolevale koodile või kui palju uut koodi nad häkatoni jooksul arendavad. Lisaks on eesmärgiks mõista, kas ja kus täpsemalt seda koodi taaskasutatakse ning millised tegurid mõjutavad koodi taaskasutamist. Meetod: Kogusin häkatonide andmebaasist, DEVPOST, teavet 22,183 häkatoniprojekti kohta ja hankisin World Of Code seotud koodi (blob’i e. binaarversiooni), selle autorid ning projekti parameetrid. Uurisin, kas häkatoni projektide koodiplokid loodi enne sündmust, selle ajal või pärast seda, tuvastades algse blob’i loomise kuupäeva ja autori, ning kontrollisin ka, kas algne autor oli häkatonil osaleja. Jälgisin koodi taaskasutamist tuvastades esmalt kõik häkatoni ajal loodud blob’id ning seejärel tegin kindlaks kõik projektid, mis sisaldasid samasid blob’e. Tulemus: Kuigi häkatonide ajal luuakse vaid 9,14% koodist, on see siiski märkimisväärne, võttes arvesse häkatonide ajaraami ja osavõttu. Ligikaudu kolmandik loodud koodist taaskasutatakse järgmistes projektides. Seotud tehnoloogiate ja projektis osalejate arv suurendab taaskasutuse tõenäosust veelgi. Järeldus: Minu uuring näitab, millises mahus kasutatakse häkatonil juba olemasolevat koodi või luuakse uus kood ning kui palju sellest koodist hiljem taaskasutatakse. Tulemused aitavad paremini mõista koodi taaskasutamist, kui nähtust, ning häkatonide rolli selles kontekstis. Lisaks on töö edasiste uuringute lähtepunktiks selles valdkonnas.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF