Pilvepõhiste rakenduste modernne pidevvalmiduse ja -evitamise süsteem

Nimi
Sergei Zaiaev
Kokkuvõte
Protsesside kiirendamiseks ja tulemuste parandamiseks kasutavad tänapäevased tarkvaraarendusprotsessid erinevaid automatiseerimise tehnikaid. Automatiseerimine aitab vähendada inimfaktorit ja inimfaktorist põhjendatud vigade hulka rakenduse väljastamise ja tarnimise protsessides. Hetkel on laialt kasutusel kaks erinevat tehnikat: rakenduste disainimisel kasutatakse pilvepõhist arhitektuuri ning rakenduse automaatses väljastamise ja tarnimise protsessis kasutatakse pidevvalmiduse ja pidevevitamise praktikaid. Need praktikad ei ole üksteist välistavad ja tihti kasutatakse neid sünergia saavutamiseks koos. Kaasaegsete automatiseerimise tehnikate ja pilvepõhiste andmetöötluste paradigmade integreerimine, nagu näiteks virtualiseerimine ja tõrketaluvus, saavad parandada tarkvara arendamise ja toimimise kvaliteeti.
Käesolev lõputöö keskendub pilvepõhiste rakenduse pidevvalmiduse ja evitamise süsteemi reaalelulise projekti analüüsimisele, disainimisele ja reaalelulises projektis kasutuselevõtule. Pidevvalmiduse süsteemi loomiseks defineeriti nõuded, koguti kvaliteedi mõõdikud ning tehti kokkuvõtted tulemuste osas, mis puudutasid käivitusaja efektiivsust ja võimalikke parendusi. Loodud tarkvara kiirendab arendusprotsessi ja aitab küsimustega, mis on seotud rakenduse ja rakenduse muudatustega lõppkasutajale kätte toimetamisega. Pidevvalmiduse süsteemi arhitektuur on skaleeruv ning see planeeritakse kasutusele võtta mitmes uues ja juba olemasolevas projektis.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Ilja Livenson
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF