arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Androidi rakenduste hooldatavuse hindamine: Mooncascade juhtumianalüüs
Nimi Mustafa Ogün Öztürk
Kokkuvõte Android on saanud viimase kümnendi üheks kõikehõlmavaimaks mobiiliplatvormiks. Samas on see omadus toonud kaasa ka katsumusi Androidi rakenduste arendamisel. Androidi rakenduste puhul on neli peamist proovikivi Androidi olemus, nõudlikud ärivajadused, rakenduste sagedane uuendamine ja muutuvad arendusmeeskonnad. Hooldatavus tähistab seda, kui lihtne on tarkvara uuendada, muuta ja hooldada. Praegu on sellest kujunemas peamine parameeter, sest hooldatavate Androidi rakenduste arendamine leevendab eelmainitud probleeme. Uurimuse põhieesmärk on hinnata Androidi rakenduste arendamisel tarkvaraarendus ettevõtte Mooncascade kasutatud tehnoloogia ja meetodite mõju hooldatavusele. Need meetodid ja tehnoloogia hõlmavad põhimõtteid (nt Clean Code ehk puhas kood, SOLID), arhitektuurilisi ja disainimustreid (Clean Architecture ehk puhas arhitektuur, MVVM) ning kolmandate poolte teeke (RxJava, Dagger 2 jne). Hindamisel kasutati mitut meetodit hõlmavat triangulatsioonistrateegiat. Kvalitatiivse hindamise käigus tehti intervjuud uuritava ettevõtte Androidi meeskonnaga (7 osalejat) ja korraldati anonüümne küsimustik Androidi arendajatele (üle 150 osaleja). Lisaks tehti objektorienteeritud tarkvara näitajate kvantitatiivne hindamine. Uurimuse tulemustest nähtub hinnatud meetodite ja tehnoloogia positiivne mõju Androidi rakenduste hooldatavusele, aga ka täiustusvajadus. Samuti selgus tulemustest vajadus uue hooldatavusmudeli järele, mis on spetsiifiline Androidi rakendustele.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Jakob Mass
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad