arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Farmakogeneetilise testi teadmusbaasi loomise protsess
Nimi Ida Maria Orula
Kokkuvõte Farmakogeneetika on personaalmeditsiini haru, mis uurib geneetiliste tegurite mõju ravimivastusele. Farmakogeneetiliste teadmiste tervishoiusüsteemis rakendamise eelduseks on sobivate IT lahenduste kättesaadavus. Selles magistritöös kirjeldatakse farmakogeneetilist testimist läbiviiva meditsiiniseadme jaoks kureeritud teadmusbaasi disainimise ja rakendamise protsessi. Teaduskirjanduse põhjal luuakse lahendusele prototüüp, mida kasutatakse teadmusbaasi domeeniobjektide ja põhiliste kureerimisprotsesside tuvastamiseks. Teadmusbaas luuakse Qure Data Management Platform tarkvara kasutades.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Sulev Reisberg, Kersti Jääger
Kaitsmise aasta 2021
PDF