Äriprotsesside hälbekaeve täielikku töövoogu toetav veebirakendus

Nimi
Sabuhi Yusifov
Kokkuvõte
Äriprotsesside kaeves nimetatakse hälbivateks juhtumiteks neid juhtumeid, mis viitavad ebatavalistele protsessi täitmise töövoogudele. Sõltuvalt nende töövoogude jõudlusest ja tulemustest võib hälbivad juhtumid liigitada negatiivseteks (näiteks liiga kaua aega võttev kohaletoimetamise töövoog) ja positiivseteks (näiteks patsiendi ravi töövoog, mille korral patsient terveneb väga kiiresti). Äriprotsesside hälbekaeve eesmärk on uurida ebatavaliste töövoogude põhjuseid tuginedes äriprotsesside logide andmetele. Käesolev lõputöö tutvustab veebi-põhist rakendust, mis on loodud tuginedes juba olemasolevale tööle, mis omakorda keskendub hälbivate juhtumite seletamisele kasutades järgnevuspõhiseid või deklaratiivseid protsessimustreid või nende mustrite kombinatsioone protsessi juhtumite iseloomustamiseks. Kuigi juba olemasolev töö pakus suurema osa vajalikust tagasüsteemi funktsionaalsusest, siis käesoleva lõputöö raames on arendatud vastav veebipõhine rakendus, mille eesmärk on suunata protsessi analüütikut kogu hälbekaeve töövoo vältel, mis sisaldab muuhulas logi alamosadeks jagamist, juhtumite sildistamist ja klassifikaatorite rakendamist eesmärgiga eraldada hälvete selgitusi protsessimustrite kontekstis. Käesolevas lõputöös tutvustatava rakenduse arendus ja disain tuginevad BPM ekspertidelt saadud nõuetele. Käesolev lõputöö esitab kõigepealt kõik eelnevalt nimetatud nõuded ja seejärel käsitleb iga nõude täitmist kasutades vastava nõude täitmise kontrollimiseks loodud testjuhtumeid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Fabrizio Maria Maggi
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF