Muusikateose automaatne kirjeldamine loomulikus eesti keeles

Nimi
Villem Tõnisson
Kokkuvõte
Muusika salvestamine ja loomine on lihtsam kui iial varem ja tänu internetile on
palju sellest muusikast vabalt kättesaadav. Laulude kirjeldamine käsitsi on keeruline ja aegavõttev. Selle tõttu on vaja automaatseid süsteeme, mis seda meie eest teeks. Sellega saab meid aidata muusika infootsingu uurimisvaldkond. Muusika infootsing keskendub muusikast kasulike tunnuste kätte saamisele. Enamik neist tunnustest ei ole otseselt inimeste poolt kasutatavad. Loomulikus keeles kirjeldused muusika kohta võivad kasutajatele pakkuda lihtsasti arusaadavat viisi muusika kohta infot saada.
Me anname ülevaate mitmest probleemist ja nende lahendustest muusika infootsingu valdkonnas. Meie uurimustöö näitab, et närvivõrgud on kõige kaasaegsemad lahendused peaaegu kõigile uuritud probleemidele. Selle töö tulemusena valmis veebirakendus, mis teostab järgmisi ülesandeid: tempo hindamine, akordide tuvastus, helistiku tuvastus, muusikateose vormi leidmine, žanri tuvastamine, instrumentide tuvastamine. Leitud info põhjal koostati kasutajale kirjeldus loomulikus eesti keeles. Ainus teostatav lahendus
kirjelduste loomiseks oli mallide kasutamine. Täisautomaatseks kirjelduste loomiseks oleks vaja rohkem lähteandmeid, mis kirjeldavad tekstiliselt muusikat.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF