OpenSZZ - hindamine ja täiustamine

Nimi
Vladyslav Bondarenko
Kokkuvõte
SZZ on kaheosaline algoritm, mille töötasid välja Śliwerski, Zimmerman ja Zeller, et tuvastada tarkvara repositooriumides vigu tekitavaid muudatusi. Algoritmi esimene osa on veahaldussüsteemi informatsiooni põhjal vigu parandavate muudatuste tuvastamine. Algoritmi teine osa on vigu tekitavate muudatuste tuvastamine, kasutades selleks teavet vigu parandavatest muudatustest ning tuginedes versioonihaldussüsteemi annotatsioonidele.
Eksisteerivad mõned avatud lähtekoodiga vabavaralised SZZ algoritmi implementatsioonid, nende seas ka OpenSZZ. Kuigi SZZ algoritmil on piiranguid ja mõned neist on juba ületatud, rakendab OpenSZZ selle algoritmi põhiversiooni. Erinevalt teistest SZZ teostustest on OpenSZZ pilvepõhine veebirakendus, ja ta toetab algoritmi mõlemat osa. Meie eesmärgiks on OpenSZZ edasi arendamine ning selle põhjal täiustatud SZZ versiooni väljatöötamine. Tuvastasime OpenSZZ teostuses puuduseid, ja leidsime, et see annab mittekorrektseid tulemusi. Antud lõputöös parandasime mõned OpenSZZ defektid. Lisaks arendasime OpenSZZ funktsionaalsust, tuginedes teistele SZZ algoritmi teostustele, ja lisasime muuhulgas võimaluse kasutada veahaldussüsteemi informatsiooni, et tuvastada vigu tekitavaid muudatusi. Lõpetuseks, lisasime võimaluse analüüsida repositooriumeid viisil, mis ei tugine veahaldussüsteemi informatsioonile.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Dietmar Pfahl
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF