arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


MDPC koodidel põhinevad konstruktsioonid ja nende dekodeerimine post-kvant krüptosüsteemides
Nimi Ergo Nigola
Kokkuvõte Kvantarvutid osutavad ohtu enamikele populaarsetele avaliku võtme krüptosüsteemidele. See on ajendanud otsinguid heade post-kvant turvaliste krüptograafiliste protokollide järele. Koodipõhine krüptograafia on üks paljulubav lähenemine, kuna selle turvalisus toetub kodeerimisteooria probleemidele, mida peetakse raskeks nii klassikalistele kui ka kvantarvutitele. McEliece krüptosüsteem on vanim koodipõhine krüptosüsteem ning seda peetakse turvaliseks tänaseni. Ameerika Ühendriikide Riiklik standardite ja tehnoloogia instituut on alustanud post-kvant turvaliste krüptosüsteemide standardiseerimise projekti. Kandidaatide seas on ka kolm koodipõhist krüptosüsteemi, millest üks põhineb McEliece krüptosüsteemi variandil mis kasutab kvaasi-tsüklilisi mõõduka tihedusega paarsuskontrolli (QC-MDPC) koode. Me uurime uudset dekooderit rakendatuna selles McEliece krüptosüsteemi variandis ning võrdleme seda olemasolevate dekooderitega. Meie tulemused näitavad, et see dekooder võib olla kasulik alternatiiv olemasolevatele dekooderitele, pakkudes kompromissi arvutusliku keerukuse ja võtmete ning salakirjade pikkuse vahel. Lisaks uurime ühte uut sabahammustavat ühikmäluga konvolutsioonilist QC-MDPC koodi konstruktsiooni alternatiivina standardsetele QC-MDPC koodidele. Me näitame, et see koodi konstruktsioon võib olla optimaalne valik olukordades, kus kasutatakse ühekordseid võtmeid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Irina Bocharova, Vitaly Skachek
Kaitsmise aasta 2021
PDF