arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Elektrooniliste isikut tõendavate dokumentide kasutamine mitmeteguriliseks autentimiseks
Nimi Burak Can Kus
Kokkuvõte Selles töös tutvustatakse avatud lähtekoodiga automatiseeritud biomeetrilise autentimise süsteemi “eMRTD Face Access”. Süsteem kasutab inimese autentimiseks elektroonilist masinloetavat reisidokumenti (eMRTD) ja näokujutist. Lahendus pakub kaheastmelist autentimist. Autentimistegurit “midagi, mis teil on” rakendatakse krüptograafiliste kontrollide abil, et verifitseerida eMRTD autentsust, ning autentimistegurit “midagi, mis te olete” kontrollitakse dokumenti esitava isiku näokujutise ja dokumenti salvestatud näokujutise võrdlusega. Lahendust on edukalt testitud Eesti, Läti ja Türgi isikut tõendavatel dokumentidel ning eeldatavasti töötab see ka teiste riikide väljastatud dokumentidega.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Küberkaitse
Juhendaja(d) Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta 2021
PDF