Kolmanda osapoole teenused ja nende kasutamine Eesti enimkülastatavatel veebilehtedel

Nimi
Norbert Metsare
Kokkuvõte
Viimaste kümnendite jooksul on veebilehed ning veebipõhised ärimudelid palju muutunud. Kui varem pidi veebileht looma, haldama ning turvama kõiki enda teenuse komponente, siis praegu saab see keskenduda vaid enda sisu loomisele ning läbi kolmanda osapoolte teenuste jätta muu partnerite hooleks. See võimaldab veebilehel luua kvaliteetset sisu, säästa raha ning suurendada kasumit.
Kuigi veebilehtede seisukohast on kolmanda osapoolte teenuste kasutamine kasulik, siis lõppkasutaja muutub tänu nendele järjest haavatavamaks. Kättesaadavat informatsiooni lõppkasutaja kohta jagatakse enda partneritega, et analüüsida kasutusmustreid, kasutaja asukohta ning kasutaja võimalike huvisid, eesmärgiga pakkuda võimalikult personaliseeritud sisu. Kui analüüsida päringuid, läbi mille kasutaja informatsiooni jagatakse, siis näeme, et kogu informatsioon jõuab läbi väikeste ettevõtete vaid käputäie suurte korporatsioonide andmebaasidesse, mis omakorda tekitab mitmeid probleeme – võimalikkus mõjutada lehtede sisu, andmete tsentraliseeritusega seotud riskide suurenemine ning veebi suur sõltuvus tehnoloogiakorporatsioonidest.
Käesoleva magistritöö käigus analüüsitakse Eesti enimkülastatavaid veebilehti ning nii nende kolmandate osapoolte kasutamise mustreid kui ka saadetavate andmete lõppsihtkohti. Toetudes analüüsi leidudele, käsitletakse erinevaid veebi ärimudeleid, kolmandate osapoolte teenuseid ning nende omavahelisi seoseid. Ühtlasi arutletakse andmete tsentraliseerituse probleemide üle ning esitletakse võimalusi turvalisemaks interneti kasutamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Arnis Paršovs
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF