Digipööre ja ärianalüütiku roll

Nimi
Alo Joosepson
Kokkuvõte
Digitaliseerimine ja digipööre on muutuse protsessid, mis on ettevõtetes viimase 20 aasta jooksul toimunud järjest kiirenevas tempos. Need protsessid võivad põhjustada palju ja keerukaid muutuseid äriprotsessis ja ärimudelis. Seetõttu on neid muutuseid vaja süsteemselt ette valmistada ja juhtida, et need oleksid ettevõttele kasulikud. Süsteemne muutuste juhtimise praktika ettevõtete jaoks kannab nime “ärianalüüs”. Käesolev uurimistöö seadis eesmärgiks uurida milline on tegelik digitaliseerimise praktika Eesti keskmise suurusega tööstusettevõtetes. Eelkõige uuriti, mis on digitaliseerimist algatavad või edendavad tegurid, kuidas selles muutuse protsessis otsuseid tehakse, milliseid ärianalüüsi tegevusi muutuse käigus tehakse ja kes neid teevad. Juhtumi-uuringu põhimõttel intervjueeriti nelja ettevõtte esindajaid. Peamised on tulemused on järgmised. Neli intervjueeritud ettevõtet on 2021 aastal kõik äriprotsesside parema digitaliseerimise faasis ja ei ole veel digipöörde faasi jõudnud, see tähendab, et nad ei tegele oma ärimudeli ja organisatsiooni innovatsiooni-kultuuri radikaalse muutmisega. Neljal ettevõttel on 4 ühist tegurit, mis nende digitaliseerimist käivitavad ja käigus hoiavad. Digitaliseerimise otsustamise protsessil on 2 versiooni: formaalne/ennustav ja mitteformaalne/kohanduv. Üldjoontes järgitakse ärianalüüsi tegevuste valikul ja läbi viimisel ärianalüüsi parimaid praktikaid, samas ärianalüüsi tegevuste valik, mida reaalselt tehakse, on minimaalne. Digitaliseerimise käigus on ettevõtted tundnud, et töötajate kaasamine pikaks venivasse muutuse protsessi on raske ning valmis saanud digitaalsete lahenduste reaalne omaks võtmine igapäeva töös võib võtta kaua aega. Need 2 probleemi on head kandidaadid järgmiste uurimuste jaoks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
Juhendaja(d)
Fredrik Payman Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF