arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebipõhine tööriist närvisalvestuste interaktiivseks 3D visualiseerimiseks
Nimi Fedor Stomakhin
Kokkuvõte Ajutegevuse visualiseerimine on lähenemine, mis aitab neuroteadlastel ja meditsiinitöötajatel uurida andmeid, millega nemad töötavad. Ajutegevuse kolmemõõtmeline visualiseerimine on tehnika, mida rakendatakse siis, kui andmepunktide ruumilised asukohad aju suhtes on olulised. On arendatud välja arvukalt tööriistu ajutegevuse visualiseerimiseks ja selle andmete redigeerimiseks. Käesolevas töös implementeeritakse veebipõhine tööriist närvisalvestuste interaktiivseks 3D visualiseerimiseks. Tööriista kasutusjuhtumeid demonstreeritakse, sobitades see 100 inimsubjekti korteksisiseste kohaliku väljapotentsiaali salvestustega, ning visualiseerides neid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ilya Kuzovkin, Raul Vicente Zafra
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad