arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Devopsi tavade vastuvõtmine: juhtumianalüüs
Nimi Gunel Ismayilova
Kokkuvõte Tänapäeval nõutakse organisatsioonidelt sidusteenuste puhul kõrgetasemelist kliendirahulolu. Lisaks on nende teenuste toetamine osa tööst. Kõrgetasemelise toote tootmine ja toetamine ideest lõpptulemuseni nõuab laiahaardelist ja mahukat tööd. Aeg, efektiivsus, hallatavus, turvalisus ja paljud muud faktorid on osa sellest protsessist, st tarkvaraarenduse elutsüklist. DevOps pakub efektiivseid ja kasulikke eeliseid selles vallas. See on raamistik, mis hõlmab endas tarkvaraarendust ja IT operatsioone. See on segu filosoofiatest, praktikatest ja tööriistadest, mis võivad organisatsioonil aidata rakendusi kiiresti toota. Selle uurimistöö eesmärk on uurida DevOps praktikaid ja neid praktikas rakendada projektis, mis teenindab kliente. Lisaks sisaldab see uurimus loodud muudatuste mõju jälgimist ja mõõtmist ning omavahel võrdlemist. Tulemused näitavad, et kui DevOps praktikaid õigesti kasutada, on see tulus kõikidele sidusrühmadele. Samuti on välja toodud antud praktikatega seotud piirangud.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d) Ezequiel Scott, Madis Kapsi
Kaitsmise aasta 2021
PDF