Rühma liikuvuse uurimine

Nimi
Ali Raza
Kokkuvõte
Inimeste liikuvuse uuringud on hakanud jõudsalt tõusma, avades uusi võimalusi teadusuuringuteks tarkade linnade infrastruktuuri arendamisel. Suurtel aladel inimeste liikuvuse andmed avaldavad teavet elanikkonna hajumise, inimeste käitumise ja üksikisikute igapäevase rutiini kohta. Seni on uuritud intensiivselt individuaalset liikuvust, kuid mitte grupi liikuvust. Käesolev lõputöö esitab väljatöötatud kasutajate trajektoorid, mis põhinevad mobiilsidevõrgu kasutajate ühendustel kogutud andmestikul. On loodud grupi liikuvuse hindamismeetod, mis uuris kasutajate trajektooride sarnasust erinevate kasutajate rutiinide asukohtade vahel. Uurimistulemused näitavad, et vaid ühepäevasest liikuvuse andmestikust ei piisa konkreetsete kasutajate trajektooride tuvastamiseks. Tulemuste põhjal on näha, et kuigi teatud asukohtades (staatilisel viisil) saab moodustada mitu rühma, on keeruline leida kasutajaid, kellel on samad ruumilised ja ajalised omadused liikudes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Huber Flores
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF