Vastavuse kontroll Scrum'i alusel: 10 avatud lähtekoodiga tarkvaraprojekti uuring

Nimi
Mirlind Murati
Kokkuvõte
Tarkvaraarendusmeeskonnad kasutavad oma protsessides agiilseid praktikaid ja raamistikke, mille nõuetekohane elluviimine loob arenduskeskkondadesse tehiseid ja jälgi. Suurt hulka sellest infost saab kasutada selleks, et võrrelda oma praktikaid praktikatega, mida defineerivad raamistikud, ja seejärel teha soovitusi oma praktikate täiustamiseks. Käesolevas magistritöös analüüsitakse andmeid, mis on pärit kümne avatud lähtekoodiga tarkvaraprojekti Jira repositooriumist. Lisaks defineeritakse ametlike ja asjassepuutuvate allikate alusel Scrum'i reeglite kogum ja pakutakse välja ideid uute Scrum'i reeglite kohta. Magistritöö eesmärk on selgitada välja, millises ulatuses on võimalik kasutada tarkvaraarenduskeskkondadest pärit andmeid, selleks et kaardistada vastavust Scrum'i reeglitele ja praktikatele. Lisaks teostab magistritöö andmetele reeglipõhist vastavusekontrolli, et tuvastada Scrumi reeglite jälgimist arendusmeeskonnas. Magistritöö jõuti järeldusele, et andmeid saab seostada vaid umbes poolte defineeritud Scrum'i praktikatega. Ülejäänud praktikate kohta ei kogu Jira piisavalt andmeid. Magistritöö tuvastas ka tõsiasja, et mõned avatud lähtekoodiga projektid vastavad Scrum'i praktikatele paremini kui teised ja et arendusmeeskonnad jälgivad teatud Scrum'i praktikaid sagedamini kui teisi. Magistritöö toob esile ka mõningaid arenduskeskkondade piiranguid seoses andmete kättesaadavusega. Selle tulemusel jääb varjatuks väärtuslik informatsioon, mida muidu saaks kasutada meeskonna agiilsuse tõstmiseks
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Tarkvaratehnika
Juhendaja(d)
Ezequiel Scott, Fredrik P. Milani
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF