Veebilaiendus eesti keele sõnavara õppija abistamiseks

Nimi
Hans-Kristjan Urm
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö tulemusena valmis veebilaiendus eesti keele sõnavara õppijate abistamiseks. Programm on mõeldud kasutamiseks igas vanuseklassis ning sobib inimestele, kes tunnevad juba kasvõi vähesel määral eesti keelt. Veebilaiendus on hüpikaknas avanev eesti keele keeleressursse kasutav laiendus, mida saab paralleelselt kasutada teiste veebilehtedega. Info kogumiseks, mida kuvatakse veebilaienduses, kasutati EstNLTK-s leiduvat Eesti Wordneti, eesti keele tesaurust ning sagedussõnastikku. Töös kirjeldatakse info kogumiseks kasutatud algoritmi ning veebilaienduse töökäiku.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF