arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Internetimeemide teadmiste graafi suunas
Nimi Tõnis Hendrik Hlebnikov
Kokkuvõte Selles lõputöös esitletakse ettekujutust käsitleda internetimeeme kui rikkalikku informatsiooni ühikuid. Meemid ja internetimeemid defineeritakse, ning on aluseks arutelule. Täpsustatakse nende väärtus teaduse jaoks ning uurimisküsimused püstitatakse Makro-Meso-Mikro raamistikuga. Mikro tase võimaldab püstitada nõuded sellise teaduse võimaldamise jaoks. Sellest tulenevalt pakutakse välja internetimeemide teadmiste graafi konstrueerimist võimaldava konveieri loomine. Konveieri alustalad töödatakse välja, ning esmased komponendid luuakse. Konveieri kirjeldamise käigus hinnatakse nõuetele vastavust. Lõpetuseks võimaldavad loodud komponendid kokku koguda rikkalik internetimeemide andmestik.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Riccardo Tommasini
Kaitsmise aasta 2021
PDF