arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Virtuaalne põgenemistuba Deltas
Nimi Martin Toode
Kokkuvõte Bakalaureusetööna valmis õpetlik veebirakendus, mis tutvustab Noored Koodi pakutavaid kursuseid. Mängu raames omandatakse algteadmised küberturvalisusest, veebilehe tööriistadest, Linuxist ja algoritmikast. Valminud töö õpetab kasutajale algteadmised eelnevalt mainitud teemadest. Bakalaureusetöös kirjeldatakse kasutatud tehnoloogiaid, vaadeldakse võimalikke lahendusi väljamõeldud ülesannetele ja analüüsitakse rakenduse testijaid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Madis Vasser
Kaitsmise aasta 2021
PDF lisad