arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Kütmisele kuluva energia vähendamine: Airforced Systems OÜ juhtumianalüüs
Nimi Martin Posselt Munck
Kokkuvõte Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete osakaal energiatarbest on suur ning tõusuteel. Keskkonna ning elektriarvete kokkuhoiu nimel on oluline elektri tarbimist vähendada. Kuigi energiasäästu saab saavutada parema soojustuse või tõhusamate ventilatsioonilahendustega, tasub tähelepanu pöörata ka konditsioneerilahenduste kontrollsüsteemidele.
Kirjeldatud on mudel ning protsess mudeli loomiseks, mis vähendab kütmisele kuluvat energiat. Kohalikku ilmaennustust ning ventilatsioonisüsteemi salvestatud andmeid kasutades on võimalik valikuliselt vältida aktiivset jahutamist õhtupoolikul. Valmistudes külmadeks õhtuteks ette, on võimalik kütmist edasi lükata või täielikult ära jätta.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Chinmaya Kumar Dehury, PhD
Kaitsmise aasta 2021
PDF