Postkvant-turvanõuete definitsioonid relatiivsetele kinnistusprotokollidele

Nimi
Mattias Lass
Kokkuvõte
Relatiivsed kinnistusprotokollid lubavad saavutada informatsiooniteoreetiliselt postkvant-turvalisust. Kahjuks on nende turvalisust seni peamiselt analüüsitud
mitteformaalsete meetoditega.
Me esitame uue formaalse raamistiku, mille abil on võimalik analüüsida relatiivsete
bitikinnistusprotokollide turvalisust ning tõestame selles raamistikus ühe tunnustatud protokolli turvalisuse. Lisaks uurime me ka alternatiivset siduvuse definitsiooni, mis põhineb niinimetatud kollaps-siduvuse (Unruh, Eurocrypt 2016) definitsioonil.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Informaatika
Juhendaja(d)
Dominique Unruh
Kaitsmise aasta
2021
 
PDF