arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Postkvant-turvanõuete definitsioonid relatiivsetele kinnistusprotokollidele
Nimi Mattias Lass
Kokkuvõte Relatiivsed kinnistusprotokollid lubavad saavutada informatsiooniteoreetiliselt postkvant-turvalisust. Kahjuks on nende turvalisust seni peamiselt analüüsitud
mitteformaalsete meetoditega.
Me esitame uue formaalse raamistiku, mille abil on võimalik analüüsida relatiivsete
bitikinnistusprotokollide turvalisust ning tõestame selles raamistikus ühe tunnustatud protokolli turvalisuse. Lisaks uurime me ka alternatiivset siduvuse definitsiooni, mis põhineb niinimetatud kollaps-siduvuse (Unruh, Eurocrypt 2016) definitsioonil.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Magister - Informaatika
Juhendaja(d) Dominique Unruh
Kaitsmise aasta 2021
PDF