Häkatonid lähevad online-i. Mis muutus?

Nimi
Maria Smirnova
Kokkuvõte
Häkatonide arv kasvas oluliselt viimase mitme aastaga. Online-häkatonide kasvuspurt leidis aset 2020. aastal, ületades oluliselt offline-võistluste arvu. Paljud uuringud fokuseerivad online-häkatonide eelistel ja puudustel, kuna see on viimasel ajal aktuaalne teema, eriti seoses COVID-19 viirusega seotud piirangutega, mille tulemuseks on piiratud näost näkku koosolekud. Kui eelnevad tööd fokuseerivad enamasti üksikute sündmuste raportitele ning annavad kvalitatiivset informatsiooni häkatonidest, ei ole selge kas need väited saab üldistada suurema võistluste arvu jaoks. Seetõttu me lisame nendele uurimustele mastaapsemat kvantitatiivset uuringut erinevate aspektide kohta, defineerides erinevused online- ja offline-häkatonide vahel. Meie tulemused näitavad, et häkatonid erinevad esitamisperioodi kestvuses, hindamise etappides ja üldises kestvuses. Tulemused näitavad ka olulist erinevust teemades ja hindamise kriteeriumites, kasutatud tehnoloogiate ja osalejate oskuste erisuste puudumist. Pealegi on online-häkatonide keskmised ruumilised ja ajalised kaugused kõrgemad, näidates olulist geograafilist mitmekesisust. Samal ajal me näeme ka osalevate riikide arvu suurendamise trendi, nii online- kui ka offline-üritustel.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Magister - Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
Juhendaja(d)
Alexander Nolte
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF