Rakenduse “NobeTehas” arendamine

Nimi
Andreas Poola
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on arendada front-end rakendus, mis on suureks abiks tehase töölistele nende igapäevaste tööde majandamisel ja aja märkimisel. Rakendus on üles ehitatud klient-serveri arhitektuuril. Serveri poolel on kasutatud NestJS ja GraphQLi. Kliendi poolel on kasutuses Angular ja Ionic raamistikud. Bakalaureusetöö annab ülevaate kliendist ja firmast kes tarnis rakenduse, kliendi esitatud nõuetest uuele rakendusele, rakenduse valmimisest, Angulari ja Ionicu raamistiku kasutamine ja valmis saanud rakendusest.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Vambola Leping, Allar Allas
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF