Programmeerimise MOOCidel osalejate väljalangemise ja kaasatuse võrdlus lähtudes nende eesmärgist kursusel

Nimi
Keit Järve
Kokkuvõte
Bakalaureusetöös võrreldakse programmeerimise MOOCidel osalejate väljalangemist ja kaasatust lähtuvalt osalejate eesmärkidest kursuse suhtes. Töö teoreetilises osas saab ülevaate MOOCidest ning tutvustatakse MOOCidega seoses eesmärgistamist, väljalangemist ja kaasatust. Töö empiirilises osas võrreldakse Tartu Ülikooli MOOCil „Programmeerimisest maalähedaselt“ osalejaid lähtuvalt nende eesmärkidest kursusel. Töö tulemusena selgus, et osalejate eesmärgid kursusele registreerumisel mõjutavad kursuse alustamist ja väljalangemist esimesel nädalal. Lisaks leiti, et ülesannete ja testide esituskordade arv ei sõltu osaleja eesmärgist kursuse alguses. Saadud tulemused võivad olla kasulikud uute kursuste loomisel või olemasolevate kohandamisel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Marili Rõõm
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF