Semantiliselt rikkaliku meemiandmestiku suunas

Nimi
Tarmo Pungas
Kokkuvõte
Selles lõputöös esitletakse ideed süsteemist, mis oleks võimeline tekstilise konteksti põhjal soovitama internetimeeme. Töö eesmärk on aidata luua selline süsteem, valmistades ette semantiliselt rikkalik andmestik. Töös esitletakse meetodeid andmete uurimiseks, puhastamiseks ja analüüsimiseks. Arutatakse erinevaid mõõdikuid, millega hinnata annoteerijate vahelist nõustumist. Luuakse konveier, mis võimaldab olemasoleva meemiandmestiku eeltöötlemist ja rikastamist. Eeltöötluse osana andmed puhastatakse, filtreeritakse ja integreeritakse teiste andmestikega. Andmete rikastamiseks kogutakse ühisloome abil 50 meemi kohta semantilist infot. Saadud semantilisi annotatsioone analüüsitakse ja hinnatakse ning jõutakse järeldusele, et kogutud andmed on erineva kvaliteediga ja andmete kogumist tuleb jätkata. Lõpetuseks pakutakse välja soovitusi tulevikus konveieri parendamiseks.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Riccardo Tommasini, Radwa El Shawi
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF