Taskers - brauseripõhine mitme mängijaga raalmõtlemist arendav lauamäng

Nimi
Siim Mardus
Kokkuvõte
Raalmõtlemine on viimaste aastate jooksul saanud väga mõjukaks teemaks, kuna määratleb ümber probleemide lahendamisele ja programmeerimisele omased mõtteviisid. Teine teema, mis on saanud tänapäeval järjest rohkem tähelepanu, on nii mängude kui nutiseadmete kasutamine õpingute juures. Võttes inspiratsiooni ühest olemasolevast lauamängust ning erinevatest raalmõtlemist arendavatest arvutimängudest, on käesoleval lõputööl kolm peamist eesmärki. Esiteks, selgitada üldiselt raalmõtlemist ennast ning tuua näiteid ja tausta olemasolevate projektide kohta, mida selle arendamiseks loodud on. Teiseks, luua täielikult funktsionaalne digitaalne versioon ühest olemasolevast raalmõtlemist arendavast lauamängust, mida saaks mängida mitme mängijaga nutiseadme veebibrauserist. Kolmandaks, kirjeldada ja analüüsida, kuidas uus loodud mäng raalmõtlemise arengule kaasa aitab ning mis eelised lauamängu ees annab digitaalse versiooni lihtne kättesaadavus.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF