arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Koroonapandeemia mõju krooniliste haiguste ravile Eestis
Nimi Henrik Lepson
Kokkuvõte Koroonapandeemia on tugevalt mõjutanud tervishoiu kättesaadavust Eestis ja mujal maailmas. Eriti tundlikud on tervishoiuteenuste kättesaadavuses toimunud muutuste suhtes kroonilised haiged, kes vajavad oma tervislikust seisundist tulenevalt järjepidevat ravi. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on terviseandmete analüüsile tuginedes hinnata, kuidas on koroonapandeemia esimesed 12 kuud mõjutanud krooniliste haiguste ravi Eestis. Eesmärgi täitmiseks keskendub uurimistöö kahele peamisele uurimisküsimusele. Esiteks, kuidas on koroonapandeemia mõjutanud krooniliste haigete ligipääsu tervishoiuteenustele. Sellele küsimusele vastamiseks keskendub töö muutustele krooniliste haigete poolt tehtud visiitide arvus. Teiseks, millisel määral on olnud mõjutatud krooniliste haiguste esmane diagnoosimine. Viimase küsimuse raames pööratakse tähelepanu ka vähi sõeluuringutele, mis on olulised vähktõve varajaseks avastamiseks. Uurimistöö tulemustest selgub, et koroonapandeemia ajal on vähenenud krooniliste haigete poolt tehtavate visiitide arv. Eriti on olnud mõjutatud arsti visiidid. Lisaks on vähenenud krooniliste haiguste esmane diagnoosimine ja vähi sõeluuringute arvud. Langus sõeluuringute arvus võib endaga kaasa tuua lähitulevikus vähktõve diagnoosidega hilinemise. Uurimistöö tulemuste põhjal võib järeldada, et koroonapandeemia on krooniliste haiguste ravi Eestis tuntavalt mõjutanud.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raivo Kolde
Kaitsmise aasta 2022
PDF