Gümnaasiumi programmeerimise eksami koostamine ja katsetamine

Nimi
Kadi Sammul
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks on luua eksamiülesannete komplekt, millega kontrollitakse sooritajate programmeerimise algteadmisi keeles Python. Selleks uuriti erinevaid programmeerimise algteadmisi õpetavaid avalikult kättesaadavaid eestikeelseid materjale ning loodi nende põhjal teemade nimekiri, mida algajad programmeerijad oskama peaksid. Vastavate teadmiste kontrollimiseks loodi kaks eksamiülesannete komplekti, mida huvilised lahendasid Tartus ja Tallinnas. Analüüsiti läbiviidud eksami tulemusi ning tagasisidet. Eksam koosnes nii paberil kui arvutis lahendatavast osast. Arvutiosas võis kasutada internetis leiduvaid materjale, paberosas mitte. Eksami edukas sooritamine tagas koha Tartu Ülikooli informaatika ja arvutitehnika õppekavadel.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Tauno Palts
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF