Õppematerjalid Vue.js raamistikule

Nimi
Gervin Ilus
Kokkuvõte
Käesoleva lõputöö raames loodi õppematerjalid JavaScripti raamistikule Vue.js. Töö tulemusena valmis 1 EAP mahuline e-kursus, mis on mõeldud kõigile Tartu Ülikooli üliõpilastele, keda huvitab kaasaegne veebiarendus kasutades Vue.js raamistikku. Kasuks tuleb varasem HTML, CSS ja JavaScript oskus, kuid need pole kohustuslikud.
Kokku koostati 6 moodulit, mis annavad ülevaate Vue.js raamistikust. Lõputöös kirjeldatakse kursuse ülesehitust, loodud õppematerjale ning ülesandeid.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF