arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Õppematerjalid Vue.js raamistikule
Nimi Gervin Ilus
Kokkuvõte Käesoleva lõputöö raames loodi õppematerjalid JavaScripti raamistikule Vue.js. Töö tulemusena valmis 1 EAP mahuline e-kursus, mis on mõeldud kõigile Tartu Ülikooli üliõpilastele, keda huvitab kaasaegne veebiarendus kasutades Vue.js raamistikku. Kasuks tuleb varasem HTML, CSS ja JavaScript oskus, kuid need pole kohustuslikud.
Kokku koostati 6 moodulit, mis annavad ülevaate Vue.js raamistikust. Lõputöös kirjeldatakse kursuse ülesehitust, loodud õppematerjale ning ülesandeid.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Lidia Feklistova
Kaitsmise aasta 2022
PDF