arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Veebirakendus funktsionaalprogrammeerimise ja -keele Idris õppimiseks
Nimi Maarika Markus
Kokkuvõte Uute programmeerimiskeelte ja paradigmade õppimisel on oluline harjutamine. Kursuses „Funktsionaalprogrammeerimine“ kasutatud keele Idris õppimiseks on keeruline leida tasuta veebimaterjale, et iseseisvalt teemaga tutvuda. Bakalaureusetöö eesmärk on luua keskkond, mis võimaldab lihtsustada funktsionaalse programeerimise ja keele Idrise õppimisega alustamist. Töös antakse ülevaade funktsionaalse programmeerimise paradigmast ja keelest Idris,
tutvustatakse rakenduse loomise võimalusi, kasutatud tehnoloogiat ning valminud
veebirakendust.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Kalmer Apinis
Kaitsmise aasta 2022
PDF