Terviseandmete tabeli veergude automaatne tüübituvastus

Nimi
Kristina Mumm
Kokkuvõte
Käesoleva töö eesmärgiks on luua automaatne veergude tüübi tuvastamise komponent projekti Health Sense raames loodavale terviseandmete anonüümimise tarkvarale. Täpsemalt keskendub komponent terviseandmetele, mis sisaldavad sageli kategoorilisi andmeid. Tüübi tuvastamise protsess jagati kolmeks osas. Regulaaravaldiste abil leitakse, milliste andmetüüpide struktuuriga veeru väärtused
sobivad. Seejärel kontrollitakse veeru väärtuste vastavust leitud andmetüüpide lubatud väärtuste loendiga. Viimases sammus valitakse sobivatest andmetüüpidest kõige sobilikum. Lisaks analüüsitakse töös Eesti terviseandmeid, et aru saada, kas terviseandmetes esinevad vead võivad olla probleemiks tüübi tuvastamise juures.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sulev Reisberg
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF