arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


CloudTraceBucket: pilve jälgede visualiseerimis- ja haldusplatvorm
Nimi Edgar Selihov
Kokkuvõte Viimasel ajal on eksponentsiaalselt kasvanud pilvetehnoloogiate poolt genereeritud and- mete hulk. Selle andmemahuga toimetulekuks on tarkvaraarendajad ja teadlased loonud erinevaid veebitööriistu ja rakendusi, et pilvejälgi analüüsida ning teha nende põhjal statistikat. Probleem on selles, et pilveuurijad peavad kasutama erinevaid veebiressursse, et leida pilveandmetest vajalikke jälgi. Lisaks peab andmeid enne visualiseerimist käsitsi töötlema. Lõputöö eesmärk on koguda avalikult kättesaadavad pilvejäljed (nt virtuaalmasinate käitumine, serverita platvormid, serverite töökoormused) ning luua veebirakendus, mis võimaldab pilveuurijatel pilvejälgi lihtsalt üles laadida, alla laadida ja visualiseerida andmed vastavalt kasutaja valitud filtritele. Selle veebirakenduse loomine võimaldab teadlastel analüüsida pilvejälgi ja koondada kõik andmed ühte kohta. Lõputöö kirjeldab peamiselt pilvepakkujaid, nende pakutavaid pilvejälgi, veebirakenduse arendamist ja arhitektuuri.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Chinmaya Kumar Dehury
Kaitsmise aasta 2022
PDF