Eestikeelsete ristsõnade generaator

Nimi
Allan Loo
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärk oli luua eestikeelsete ristsõnade generaator, mis kasutab eesti keele keeleressursse ja kogub muu vajaliku info veebist. Tulemuseks saadud ristsõna on nii paberile trükitav kui ka lahendatav ja kontrollitav otse veebilehel. Genereerimisel kasutatavad andmed koguti eestikeelsest Vikipeediast, kasutades veebikoorimist (ingl web scraping), ja Eesti Wordnetist, kasutades selles olevad definitsioone ning EstNLTK morfoloogilist sünteesi. Ristsõna genereeritakse, kasutades kitsenduste rahuldamise meetodit. Töös kirjeldatakse andmete kogumise metoodikat, ristsõna genereerimist ja lõplikku veebirakendust ennast.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Sven Aller
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF