Programmide automaattestide kasutusuuring

Nimi
Kaspar Saarem
Kokkuvõte
Kursus “Programmeerimine” (6 EAP, LTAT.03.001) on osalejate arvu poolest üks kõige populaarsemaid kursusi Tartu Ülikoolis. Sellel kursusel on kokku 13 kodutööd ning nende kontrollimise lihtsustamiseks on kursuse läbiviijad loonud Moodle’i keskkonda automaattestid. Bakalaureusetöö eesmärk on luua kursuse juhendajatele statistiline ülevaade kodutööde lahendamise kohta ning kirjeldada tüüpilisi tudengite profiile, kes õpivad kursusel “Programmeerimine”. Lisaks sellele on koostatud loetelu kõige tüüpilisematest vigadest, mida tudengid kodutööde lahendamise juures teevad. Vigade kirjeldamise eesmärk on juhtida kursuse juhendajate tähelepanu võimalikele automaattestide poolt tuvastamata jäänud vigadele, et saada automaatteste vastavalt sellele täiendada.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Reimo Palm
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad