Krooniliste astmahaigete pikatoimeliste ravimiandmete imputeerimine

Nimi
Agnes Annilo
Kokkuvõte
Imputeerimine on statistiline meetod puuduolevate väärtuste asendamiseks andmestikus. Puuduolevate andmete tõttu võib analüüs ning terve uuring olla vigane ja mitte peegeldada üldkogumit. Selleks, et tulevased analüüsid ning mudelid, mis aitavad arstidel patsiente paremini ravida, oleksid täpsemad, on vajalik, et puuduvad andmed asendatakse võimalikult tõepäraselt. Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida võimalikke imputeerimise meetodeid Eesti astma- ning kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientide andmetel ning viia läbi nende võrdlus. Töö teoreetilises osas kirjeldatakse astma ravimeetodeid ja imputeerimis- ning analüüsimeetodite teoreetilist tausta. Lõpus tehakse rakendatud imputeerimismeetodite analüüs ning antakse autori hinnang meetodite rakendatavusele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raivo Kolde
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF