Kvaliteedi tagamise protsessid tarkvaraettevõttes Playtech Estonia näitel

Nimi
Karl Soosalu
Kokkuvõte
Kvaliteedi tagamine ja testimine on tarkvara arendustsükli olulised osad, mis mõjutavad suurel määral projektide edukust. Suur roll on nii funktsionaalsetel kui ka mittefunktsionaalsetel nõuetel, mis mõlemad klientide kasutuskogemust suurel määral mõjutavad. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida, kuidas tagada toote kvaliteet tänapäevases tarkvaraettevõttes. Samuti selgitada välja, milliseid testimisviise on olemas, kui suurt osa on võimalik automatiseerida ning milline mõju on kaasnenud välearenduse tulekuga.
Kvaliteedi tagamise protsesse kirjeldatakse Playtech Estonia OÜ osakonna näitel. Selleks uuriti ettevõtte tööde kulgu ning intervjueeriti töötajaid, selgitati välja nende teadmised ja suhtumine testimise erinevatesse meetoditesse. Lõpuks tehti töös parandusettepanekud edukamaks kvaliteedi tagamiseks uuritud osakonnas. Selgus, et testimine on ettevõtte tööprotsessis olulisel kohal ning lisaks automatiseeritud testidele kasutatakse palju ka käsitsi testimist. Suurim probleem on senimaani olnud jõudluse testimisega, mida on testkeskkonnas rakendatud minimaalselt. Töö tulemusena tehtud parandusettepanekud viitavad jõudluse testimise edendamisele, üksuste testimise osakaalu suurendamisele, kvaliteedi kontrolli veelgi suuremale automatiseerimisele ning dokumentatsiooni arendamisele.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Heili Orav, Jorma Pärn
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF