arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Automaatne vigadeparandaja Elixirile
Nimi Aron Sisask
Kokkuvõte Koodi lintimine on programmi lähtekoodist automaatne vigade otsimine eesmärgiga koodi stiili ühtlasena hoidmine. Enamikel programmeerimiskeeltel on linterid, mis realiseerivad mingi hulga reegleid: iga reegel otsib lähtekoodist mingit tüüpi kindlat viga. Programmeerija aja kokkuhoidmiseks toetavad osad linterid automaatset parandamist, mis tähendab, et võimaluse korral parandab linter vead ise ära. Lintereid kasutatakse ka Elixiri ökosüsteemis. Samas pole Elixiri jaoks automaatse parandamise võimalustega linterit. Selles lõputöös lisatakse ühele levinumale Elixiri linterile Credole automaatne parandamine. Väljatöötatud programm integreerub Credoga lihtsalt ja see suudab automaatselt parandada mitmeid tüüpi vigu.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Vesal Vojdani
Kaitsmise aasta 2022
PDF