Õhukvaliteedi sensorite praktiline võrdlus CO2 taseme hindamiseks siseruumides

Nimi
Karl Hendrik Bachmann
Kokkuvõte
COVID-19 kriisi tõttu on viimaste aastatega kasvanud vajadus CO2 sensorite ning teiste siseruumide õhukvaliteeti mõõtvate süsteemide järele. Bakalaureusetöö eesmärk on võrrelda taskukohaseid laialt levinud hobisensoreid CCS811, BME680 ja SCD41 ning selgitada välja neist täpseim, andes seejuures hinnangu töös käsitletud lenduvate orgaaniliste ühendite sensorite täpsusele nn eCO2 mõõtmisel. Selleks loodi sensorist ja ESP32-st WiFi-ga ühendatav mõõteseade, mis saatis andmed IoT platvormi Cumulocity. Kokku koguti kümne seadmega nelja nädala jagu mõõtmistulemusi neljas erinevas paigas: magamistoas, kontoris, klassiruumis ja seminariruumis. Töö tulemusena leiti, et SCD41 on võrreldud sensoritest parima mõõtmistäpsusega konkurentsivõimelise hinna juures.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Alo Peets, Jakob Mass
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad