Paisktabelialgoritmide sisendite genereerimine

Nimi
Nikolai Voitsehhovski
Kokkuvõte
Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua tarkvara lahendus aines „Algoritmid ja andmestruktuurid“ käsitlevate klassikaliste paisktabelialgoritmide sisendite genereerimiseks. Töö käigus valmis minimalistik graafilise kasutajaliidesega Java programm, mida suudab neljale algoritmile genereerida etteantud parameetrite
alusel sisendeid.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Ahti Põder
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF Lisad