arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Paisktabelialgoritmide sisendite genereerimine
Nimi Nikolai Voitsehhovski
Kokkuvõte Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua tarkvara lahendus aines „Algoritmid ja andmestruktuurid“ käsitlevate klassikaliste paisktabelialgoritmide sisendite genereerimiseks. Töö käigus valmis minimalistik graafilise kasutajaliidesega Java programm, mida suudab neljale algoritmile genereerida etteantud parameetrite
alusel sisendeid.
Lõputöö keel inglise
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Ahti Põder
Kaitsmise aasta 2022
PDF lisad