Patsientide enim levinud ravitrajektooride leidmine DTW meetodil

Nimi
Brandon Loorits
Kokkuvõte
Lõputöö eesmärk on luua töövoog, mis aitab leida kasutajal enim levinud ravitrajektoorid teatud haigusega seotud patsientide kohordil. Välja pakutud töövoog koosneb 7 osast - andmete soovitud kujule viimine, sarnasusmaatriksi arvutamine dünaamilise ajadeformatsiooni meetodil, klasterdamine, siluetianalüüs, trajektooride korrigeerimine, tulemustrajektooride loomine ja visualiseerimine. Lõputöös pakutakse välja töövoog, mis potentsiaalselt aitab leida kasutajal enim levinud ravitrajektoorid automaatselt. Antud töövoog kasutab ravitrajektooride
sarnasuse määramiseks dünaamilist ajadeformatsiooni, klasterdamise meetodina hierarhilist aglomeratiivset klasterdamist ning klasterdamise hindamiseks siluetianalüüsi. Töövoo tulemused visualiseeritakse kui ka prinditakse väljundina.
Lõputöö keel
eesti
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Raivo Kolde, Markus Haug
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF