arvutiteaduse instituudi lõputööderegister


Patsientide enim levinud ravitrajektooride leidmine DTW meetodil
Nimi Brandon Loorits
Kokkuvõte Lõputöö eesmärk on luua töövoog, mis aitab leida kasutajal enim levinud ravitrajektoorid teatud haigusega seotud patsientide kohordil. Välja pakutud töövoog koosneb 7 osast - andmete soovitud kujule viimine, sarnasusmaatriksi arvutamine dünaamilise ajadeformatsiooni meetodil, klasterdamine, siluetianalüüs, trajektooride korrigeerimine, tulemustrajektooride loomine ja visualiseerimine. Lõputöös pakutakse välja töövoog, mis potentsiaalselt aitab leida kasutajal enim levinud ravitrajektoorid automaatselt. Antud töövoog kasutab ravitrajektooride
sarnasuse määramiseks dünaamilist ajadeformatsiooni, klasterdamise meetodina hierarhilist aglomeratiivset klasterdamist ning klasterdamise hindamiseks siluetianalüüsi. Töövoo tulemused visualiseeritakse kui ka prinditakse väljundina.
Lõputöö keel eesti
Lõputöö tüüp Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d) Raivo Kolde, Markus Haug
Kaitsmise aasta 2022
PDF