Eessõitva sõiduki pikkuse hindamine rõhuandmete põhjal autonoomsetes sõidukites

Nimi
Matis Ottan
Kokkuvõte
Möödasõit on ohtlik ja keerukas manööver. Veelgi keerukam on see aga isesõitvade autode jaoks. Selleks on algoritmidel vaja hulgaliselt infot ümbritseva keskkonna kohta ning sealhulgas on vaja arvestada ka möödasõidetava sõiduki pikkusega. Tavapäraste autonoomsetes sõidukites kasutatavate sensoritega (kaamera, radar, LiDAR) pole võimalik seda pikkust aga hinnata. Teadustööd on näidanud, et veealuste robotite navigatsiooni ja asukoha määramise täpsust on võimalik parandada vedeliku voolu tajumise meetoditega. Sarnaseid meetodeid võib olla võimalik kasutada ka isesõitvates autodes. Selles töös uuritakse õhuvoolust tingitud rõhu muutumist veoauto taga, kasutades selleks arvutusliku vedeliku dünaamika simulatsioone. Klassifitseerimiseks kasutatavad tunnused põhinevad Fourier’ kiirteisendusel. Töö tulemused näitasid, et rõhuandmete alusel on võimalik eristada erineva pikkusega veoautosid ning et selliseid meetodeid oleks võimalik kasutada ka isesõitvates autodes.
Lõputöö keel
inglise
Lõputöö tüüp
Bakalaureus - Informaatika
Juhendaja(d)
Naveed Muhammad
Kaitsmise aasta
2022
 
PDF